En gård från 1860 talet

Fjelldalens Gård är en relativt ung gård

som bildades på 1860-talet av godsägare Alfred Bexell, son till den kände kyrkoheden Justus Gabriel Bexell och hans hustru Eleonora Kristina von Segebaden, som köpte samman flera olika hemman och lät uppföra den första huvudbyggnaden. 1873 köptes egendomen av herr P.A. Langkilde, vilken 1886 sålde den till godsägare Ludvig von Segebaden, som också lät uppföra slottet 1887. Gustaf von Segebaden, hans son, lät bygga om slottet efter ritningar av arkitekten P.L. Håkansson, som då fick sitt nuvarande utseende 1907.

Vid denna tidpunkt ägde Ludvig von Segebaden även Mostorps egendom, vilken han hade köpt samman och bildat omkr. 1855. Ludvig uppförde också här slottsbyggnaden, 1878-1880, vilken är ritad av den kände danske arkitekten Thorvald Bindesböll.1893 överläts egendomen till största delen genom gåva av Ludvig och hans hustru Augusta f. Sjöcrona till deras dotter Ester, som i sin tur gifte sig med Rolf von Braun.

Familjen von Segebaden ägde från omkr. 1885 -1907 Hjulebergs egendom i Abild. Först av Ludvig som dog 1899, och sedan av Gustaf till 1907 som då sålde egendomen till de nuvarande ägarna, fam. Treschow.(Antagligen för att finansiera bygget av Fjelldalen!)

Fjelldalen ägs nu av 5:e generationen, Dag von Segebaden.
De andra ägarna i familjen har varit:
Ludvig, Gustaf, Bertil och Bengt.

Bokningsförfrågan

Ska du ha fest? Vad skoj! Här kan du skicka en bokningsförfrågan.

Observera att detta endast är en förfrågan, vi kommer att kontakta Er för att bekräfta bokningen.

Kontaktuppgifter

Vi hjälper dig gärna med din bokning. Ring eller maila oss idag!

Fjelldalens Slott

Fjelldalens Gård 602
305 61 Harplinge

Bokningsförfrågan

Ska du ha fest? Vad skoj! Här kan du skicka en bokningsförfrågan.

Observera att detta endast är en förfrågan, vi kommer att kontakta Er för att bekräfta bokningen.